Sidebar

Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Hệ thống là tương đối để sử dụng, nên không cần phải hướng dẫn. Sinh viên đăng nhập lần đầu với user là mã sinh viên và mật khẩu mặc định 123456, chú ý lần đầu tiên hãy thay đổi mật khẩu.
Lưu ý:
  • Không cung cấp thông tin của mình cho người khác
  • Nhập địa chỉ email chính xác, mọi thông tin sẽ được gửi về email
  • Nếu quên mật khẩu thì nhấn vào đăng nhập, vào phần quên mật khẩu. Email sẽ gửi đến để phục hồi mật khẩu
  • Mọi thắc mắc liên hệ Ban Truyền thông Đoàn trường