Sidebar

Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật lần thứ VI - nhiệm kỳ 2021-2023

Thời gian: 8h00 Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 2021.
Địa điểm: - Hội trường B - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
- Trực tuyến trên MS Team.
Cùng nhìn lại khoảng thời gian đã qua của Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật; Đồng hành, định hướng, lập kế hoạch cho sự phát triển công tác Hội và phong trào Sinh viên trong thời đại mới.