Sidebar

Nhóm của Đỗ Thị Ngọc Hằng, Đỗ Phú Hiếu, Huỳnh Văn Trường đã đạt Giải Nhất Giải thưởng "Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng" năm học 2020 - 2021.

Sau thời gian triển khai thực hiện, Hội đồng xét Giải thưởng cấp cơ sở đã xét chọn và đề cử 21 đề tài nghiên cứu khoa học tham gia xét Giải thưởng cấp ĐHĐN( ĐH Bách khoa: 05 đề tài, ĐH Kinh tế: 04 đề tài, ĐH Sư phạm: 03 đề tài, ĐH Ngoại ngữ: 03 đề tài, ĐH Sư phạm Kỹ thuật: 03 đề tài, ĐH CNTT&TT Việt – Hàn: 02 đề tài và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: 01 đề tài)

ngoc-hang-01.jpg

ngoc-hang-02.png
Ngày 22/10/2021, Hội đồng xét Giải thưởng đã họp và xét chọn, kết quả có 07 đề tài đạt giải. Ban Công tác Học sinh sinh viên – ĐHĐN thông báo đến Quý đơn vị kết quả xét Giải thưởng. (Theo danh sách đính kèm).
Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức trong chương trình Festival Khoa học Công nghệ sinh viên ĐHĐN lần thứ 3, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021. Thời gian cụ thể, ĐHĐN sẽ gửi đến Quý đơn vị trong các thông báo sau.