Sidebar

Thông báo Đăng ký Tham dự Hội thảo "Phát động sân chơi robot toàn cầu danh cho Sinh viên Cao đẳng Đại học – Robotacon Wro 2022"

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm học 2021 – 2022; Khơi dậy tinh thần Học tập và Nghiên cứu Khoa học trong Đoàn viên, Sinh viên; Nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục STEM một cách hiệu quả theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/5/2017; Nằm trong chuỗi các hoạt động đồng hành cùng các Trường giới thiệu về Giáo dục STEM/ STEAM, định hướng và ứng dụng A.I & Robotics vào chương trình đào tạo của Công ty CP Việt Tinh Anh, Lego Education Việt Nam. Ban thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo như sau:
  • Thời gian: Ngày 14/05/2022; Từ 8h đến 11h30.
  • Địa điểm: Hội trường B – trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
  • Đối tượng:
- Đoàn viên, Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.
- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
* Sinh viên Đăng ký tham gia Hội thảo bằng cách vào trang QL Hoạt động Đoàn - Hội https://sinhvien.ute.udn.vn/ và Chọn đăng ký tham gia Tham dự Hội thảo "Phát động sân chơi robot toàn cầu danh cho SV CĐ ĐH – Robotacon wro 2022".