Sidebar

Thông báo Tình Nguyện viên đăng ký chiến dịch tình nguyện hè năm 2022

💥 Tham gia Khóa Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên
👉Yêu cầu: Tình nguyện viên tham gia Khóa Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên - yêu cầu bắt buộc: ai không tham dự sẽ không được xem xét tham gia chiến dịch tình nguyện hè
👉Thời gian: 7g15 ngày 2/7/2022 (Thứ 7)
👉Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
👉Trang phục: Áo Đoàn Thanh niên
💥💥 Phỏng vấn Tình nguyện viên tham gia chiến dịch tình nguyện hè
👉Yêu cầu: Tình nguyện viên đăng ký tham gia phải có mặt đông đủ, đúng giờ để Đoàn trường phỏng vấn trước khi được chọn tham gia chiến dịch tình nguyện hè.
👉Thời gian: 16 giờ ngày 4/7/2022 (Thứ 2)
👉Địa điểm: Phòng A108, cạnh Văn Phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên