Sidebar

Đăng nhập Hệ thống
Quản lý Chuyên trách Đoàn - Hội

Mã sinh viên:
Mật khẩu
Trường hợp không đăng nhập được?
  • Nếu quên mật khẩu, nhấn nút quên mật khẩu để vào mail nhận mật khẩu;
  • Trường hợp vào mail không thấy, vào mục spam để kiểm tra. Tuy nhiên, những SV chưa cập nhật email thì sẽ không thấy mail gửi về -> Liên hệ Ban Truyền thông để xin tài khoản;
  • Từ năm học 2020-2021, tất cả SV sẽ sử dụng email do nhà trường cấp.
Tham gia Hệ thống bạn sẽ sử dụng đầy đủ chức năng của Trang Quản lý Chuyên trách Đoàn - Hội như:
Đối với thành viên
1. Cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu;
2. Đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa và tích điểm;
3. Kiểm tra thông tin sổ Đoàn, Đoàn - Hội phí, Hoạt động ngoại khóa.
4. Thực hiện điểm danh bằng QR Code
Đối với cán bộ lớp
1. Quản lý được đầy đủ thông tin cá nhân của thành viên lớp mình;
2. Kiểm tra được điểm hoạt động của thành viên lớp mình;
3. Kiểm tra Đoàn - Hội phí của thành viên lớp mình.