Diễn đàn Sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật
Các thông tin từ các phòng ban, BCN Khoa, Giáo vụ Khoa và các hoạt động Liên chi đoàn...

Những thông tin / thông báo mới nhất từ BQT UTEEDU

BQT chân thành cảm ơn các ý kiến góp ý của các bạn để diễn đàn ngày càng phát triển hơn.

 
Những vấn đề về các môn học đại cương: Toán, lý, hóa, triết, lịch sử, tư tưởng, ...

Những vấn đề về môn học Cơ sở kỹ thuật và đồ án môn học

Đồ án tốt nghiệp các chuyên ngành

Đề xuất và thảo luận các đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

 
Là nơi trao đổi thảo luận những bức xúc, thắc mắc của sinh viên về chuyện học tập, sinh hoạt, về chương trình học tập cũng như qui chế quản lý rèn luyện, ...

Đây là nơi các sinh viên có thể làm quen và trao đổi các phương pháp, kỹ năng học tập, các kỹ năng trình bày và báo cáo các nghiên cứu khoa học, ...

Nơi trao đổi và học tập tiếng Anh, tiếng Pháp, .... chuyên ngành.

 
Giới thiệu và cập nhật các Tiêu chuẩn, Quy trình, ...

Cung cấp và giới thiệu những tài liệu học tập, giáo trình của các thầy cô giáo, ...

Những tài liệu tham khảo khác, ...

 

Các lớp thuộc Khoa Công nghệ Hóa học

Các lớp thuộc Khoa Cơ khí

Các lớp thuộc Khoa Điện - Điện tử


Chuyên mục dành riêng cho các anh (chị) Cựu sinh viên