Sidebar

Hướng dẫn Đại hội Chi đoàn Khóa mới 2021-2022

🔖Các Chi đoàn Khóa 2021- Tân Sinh viên, Chi đoàn lâm thời hoạt động đến hết ngày 31/10/2021. Sau đó chuẩn bị văn kiện, nhân sự tiến hành Đại hội hết ngày 10/11/2021.
Đại diện lâm thời của lớp khóa mới thực hiện các bước sau:
1. Lập danh sách Đoàn viên của lớp mình theo mẫu ( https://bit.ly/2WHMWGV );
2. Điền thông tin của Bí thư Chi đoàn lâm thời và lớp trưởng vào link sau https://bit.ly/3uHpczb (bao gồm danh sách đoàn viên), trước ngày 17/10/2021;
3. Tham gia Group Zalo: https://zalo.me/g/dwkaem466
4. Tải tài liệu Hướng dẫn Đại hội Chi đoàn tại đây: https://bit.ly/3mHTzSP
5. Đúng 19 giờ thứ 3 (19/10/2021), mời đại diện các Bí thư Chi đoàn lâm thời và lớp trưởng các lớp vào Group MS Team (ngày 18/10/2021 sẽ thêm vào Group) để trao đổi việc tổ chức Đại hội Chi đoàn (Hướng dẫn chi tiết cách thức, thủ tục, điều kiện tổ chức Đại hội Chi đoàn).
6. Đại diện lâm thời của lớp đăng ký thời gian Đại hội trong group Zalo trên. 
⛔Lưu ý: Các Chi đoàn xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm lớp và đồng chí Bí thư Liên chi đoàn Khoa để tiến hành tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định của Đoàn trường.