Sidebar

Nội dung và Hướng dẫn đăng ký Sinh viên 5 tốt Cấp Trường theo các Tiêu chí bắt buộc và ưu tiên

1/ Bộ tiêu chí các Danh hiệu: https://bit.ly/3iLIoXM
2/ Nộp hồ sơ trực tuyến tại : https://forms.gle/B3wPsEo9VQ1i4Jep7
3/ Thời gian nộp và xét hồ sơ: đến hết ngày 20/10/2021.
4/ Thông báo chi tiết xem tại: https://bit.ly/3AmwBFh

SV-5To_V2t.png