Sidebar

Thông báo Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

1. Thời gian thi:
- Từ 27/6 đến tháng 8/2022
- Công bố và trao giải thưởng: tháng 9/2022
2. Đối tượng: 
- Tất cả công dân Việt Nam
3. Hình thức thi:
Vòng thi Tuần (27/6 đến 24/7/2022) -> Vòng bán kết -> Vòng chung kết
4. Cách thức tham gia:
Cách 1: Truy cập website: http://www.toquocbenbosong.vn để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi
Cách 2: Tải App "Tổ quốc bên bờ sóng".
Xem thêm chi tiết tại đây: