Sidebar

Thông báo tham gia cuộc thi Hackathon và Y-Factor 2022

1. Thời gian đăng ký:
- Cuộc thi Hackathon: từ 28/05/2022 đến 24/06/2022 (thời gian tổ chức: 24/06/2022 đến 27/07/2022)
- Cuộc thi Y Factor: từ 01/08/2022 đến 30/11/2022
2. Địa điểm: Hội trường thành đoàn Đà Nẵng (71 Xuân Thủy, Cẩm Lệ)
3. Hình thức tham gia:
- Cuộc thi Hackathon đăng ký online tại website hoặc fanpage chính thức của cuộc thi https://bom.so/YsgaE7
🔹Cơ hội nhận #Giấy_chứng_nhận từ Hội Sinh viên VN - TP Đà Nẵng
🔹Cơ hội nhận giải thưởng lên đến #500_triệu_đồng
🔹Cơ hội dành cho #sinh_viên ở đa dạng ngành nghề
HACKATHON 2022 là một cuộc thi #chuyên_nghiệp dành cho sinh viên mang lại cơ hội #hiện_thực_hóa ý tưởng, giúp tạo ra những #giải_pháp_thiết_thực nhất cho các doanh nghiệp sau dịch Covid tại Miền Trung.
Lưu ý: Đối với các bạn đăng ký theo nhóm, yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm đều phải điền Form đăng ký để tiện cho việc BTC nắm bắt thông tin.
- Cuộc thi Y Factor đăng ký online tại website hoặc fanpage chính thức của cuộc thi.

Xem thêm chi tiết bên dưới: