Sidebar

Thông báo Đăng ký Tham dự Hội thảo "Phát động sân chơi robot toàn cầu danh cho Sinh viên Cao đẳng Đại học – Robotacon Wro 2022"

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm học 2021 – 2022; Khơi dậy tinh thần Học tập và Nghiên cứu Khoa học trong Đoàn viên, Sinh viên; Nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục STEM một cách hiệu quả theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/5/2017