Sidebar

Giải chạy VUG Running 2021 với chủ đề “Student Challenge”

VUG Running là giải chạy dành cho sinh viên trên khắp cả nước nằm trong khuôn khổ giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Viêt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH XLE MAX tổ chức.